Header Ads Widget

Soal-soal BUNYI Kelas 8

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
Bunyi atau Suara adalah adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik, melalui media transmisi seperti gas, cairan atau padat, tapi tidak  di ruang hampa.
Suara adalah variasi tekanan. Daerah dengan tekanan yang meningkat pada gelombang suara disebut kompresi (atau kondensasi). Daerah dengan penurunan tekanan pada gelombang suara disebut rarefaction (atau dilation).1. Berikut ini yang bukan sifat bunyi adalah....
a. bunyi merupakan hasil getaran
b. bunyi memerlukan zat perantara untuk merambat
c. bunyi dapat dipantulkan
d. bunyi dapat merambat di ruang hampa

Pembahasan :
Bunyi memerlukan zat perantara untuk merambat, bunti tidak dapat merambat di ruang hampa

Jawaban : d

2. Gelombang bunyi termasuk jenis gelombang...
a. elektromagnetik
b. transversal
c. longitudinal
d. puncak dan lembah

Pembahasan :
Bunyi merambat berupa rapatan dan regangan, yaitu gelombang longitudinal

Jawaban : c

3. Ketika terjadi petir, kita terlebih dahulu melihat kilatan cahayanya sebelum bunyi petir. hal ini disebabkan....
a. cahaya dan bunyi petir tidak terjadi bersamaan
b. bunyi merupakan gelombang transversal sedangkan cahaya gelombang longitudinal
c. cahaya merambat lebih cepat daripada bunyi
d. cahaya tidak merambat melalui udara

Pembahasan :
Cahaya memiliki cepat rambat yang jauh lebih besar daripada bunyi, sehingga cahaya lebih dulu sampai ke pengamat daripada bunyi.

Jawaban : c

4. Ardi mendengar bunyi petir 2 sekon setelah melihat kilatan cahayanya. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 320 m/s, maka diperkirakan jarak sumber petir dari tempat Ardi adalah.....
a. 160 m
b. 320 m
c. 480 m
d. 640 m

Pembahasan :
Diketahui : t=2 sekon
                  v=320 m/s
Ditanya : s ?
Jawab : 
Perhitungan mengikuti persamaan gerak lurus beraturan
s=v x t
   =320 x 2
   =640 m

Jawaban : d

5. Cepat rambat bunyi di udara dipengaruhi oleh.....
a. tekanan udara
b. massa jenis udara
c. suhu udara
d. ketinggian sumber bunyi

Pembahasan : 
Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat rambat bunyi.

Jawaban : c

6. Sebuah alat menghasilkan getaran dengan frekuensi 550 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 330 m/s, maka panjang gelombang bunyi yang dihasilkan adalah....
a. 30 cm
b. 60 cm
c. 75 cm
d. 90 cm

Pembahasan : 
Diketahui : f=550 Hz
                  v=330 m/s
Ditanya : 𝛌 ? 
Jawab : 
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
v=f x 𝛌
330=550 x 𝛌
𝛌=330 : 550
   =0,6 m
   =60 cm

Jawaban : b   
7. Sebuah sumber bunyi mempunyai frekuensi 360 Hz. Jika panjang gelombang bunyi tersebut 80 cm, maka cepat rambat gelombang bunyi adalah....
a. 45 m/s
b. 288 m/s
c. 450 m/s
d. 600 m/s

Pembahasan :
Diketahui : f=360 Hz
                  𝛌=80 cm=0,8 m
Ditanya : v ?
Jawab : 
v=f x 𝛌
   =360 x 0,8
   =288 m/s

Jawaban : b

8. Dua buah alat musik menghasilkan frekuensi bunyi yang berbeda. Alat musik A berfrekuensi 450 Hz dan alat musik B frekuensinya 600 HZ. Maka...
a. alat musik A terdengar lebih pelan
b. alat musik B terdengar lebih keras
c. alat musik A suaranya lebih cepat
d. alat musik B nadanya lebih tinggi

Pembahasan :
Frekuensi suatu bunyi mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Semakin besar frekuensinya, makin tinggi nada bunyi tersebut.

Jawaban : d

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :
(I)   Ada sumber getar
(II)  Ada zat perantara
(III) Frekuensinya antara 20 Hz - 20.000Hz
(IV) Ada benda pemantul

Syarat agar bunyi dapat didengar oleh manusia yang benar adalah...
a. (I) dan (III)
b. (II) dan (IV)
c. (I), (II) dan (III)
d. (IV) saja

Pembahasan :
Syarat terdengarnya bunyi oleh manusia
1. Ada sumber bunyi yaitu benda yang bergetar
2. Bunyi hanya dapat merambat melalui medium, tanpa zat perantara bunyi tidak dapat merambat apalagi terdengar
3. Manusia dapat mendengarkan gelombang audiosonik yaitu yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz - 20.000Hz

Jawaban : c

10. Bunyi yang frekuensinya di kurang dari 20 Hz disebut bunyi...
a. infrasonik
b. audiosonik
c. ultrasonik
d. megasonik

Pembahasan : 
Infrasonik : bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 hz
Audiosonik : bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz - 20.000Hz
Ultrasonik : bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz

Jawaban : a

11. Bunyi yang jumlah getaran setiap detiknya tetap disebut...
a. desah
b. nada
c. gema
d. kerdam

Pembahasan : 
Desah : bunyi yang frekuensinya (jumlah getaran perdetik) tidak tetap
Nada :  bunyi yang frekuensinya (jumlah getaran perdetik) tetap
Gema : bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan
Gaung/kerdam : bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya

Jawaban : b

12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(I) Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya
(II) Semakin tebal senar, semakin rendah frekuensinya
(III) Semakin kencang tegangan senar, semakin rendah frekuensinya
(IV) Semakin kecil massa jenis senar, semakin tinggi frekuensinya

Pernyataan yang benar tentang frekuensi senar menurut hukum Marsenne adalah....
a. (I) dan (III)
b. (II) dan (IV)
c. (I), (II) dan (III)
d. (IV) saja

Pembahasan :
Menurut Marsenne ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi alamiah sebuah senar, dawai atau kawat, yaitu :
1. Panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya
2. Luas penampang senar. Semakin tebal senar, semakin rendah frekuensinya
3. Tegangan senar. Semakin kencang tegangan senar, semakin tinggi frekuensinya
4. Massa jenis senar. Semakin kecil massa jenis senar, semakin tinggi frekuensinya

Jawaban : b

13. Gambar berikut adalah percobaan lima buah bandul yang diikat pada seutas tali.
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika bandul C diayun, maka yang akan terjadi adalah....
a. bandul A dan B ikut berayun
b. bandul D dan E ikut berayun
c. bandul B dan D ikut berayun
d. bandul A dan E ikut berayun

Pembahasan : 
Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda jika benda lain yang mempunyi frekuensi alamiah yang sama dengan benda tersebut digetarkan di dekatnya. Panjang tali bandul mempengaruhi frekuensinya. Bandul yang mempunyai panjang tali yang sama, frekuensinya sama sehingga jika salah satu bandul digetarkan, bandul lain yang sama panjangnya ikut bergetar.

Ketika bandul C diayun, maka  bandul lain yang sama panjang talinya ikut berayun yaitu bandul a dan E

Jawaban : d

14. Suatu sumber bunyi pada resonansi pertamanya menghasilkan kolom udara dengan panjang 16 cm. Panjang gelombang sumber bunti tersebut adalah...
a. 4 cm
b. 8 cm
c. 32 cm
d. 64 cm

Pembahasan : 
Diketahui : l=16 cm
                  n=1
Ditanya : 𝝺 ?
Jawab : 
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
16=𝝺  (2.1 - 1)
        4
16.4=𝝺 .1
𝝺=64 cm

Jawaban : d

15. Suatu alat fathometer mengirimkan gelombang bunyi ke dasar laut. Bunyi pantul diterima setelah 3 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1.500 m/s, maka kedalaman laut adalah...
a. 4.500 m
b. 2.250 m
c.  1.000 m
d. 500 m

Pembahasan : 
https://youtu.be/NWYSRaXEwys

16. Seorang anak berdiri di antara dua buah tebing. Ia berteriak lalu mendengar suaranya dipantulkan dari salah satu tebing 1 detik setelah ia berteriak. Bunyi pantul dari tebing yang lain terdengar 0,5 detik setelah bunyi pantul pertama. Jika kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah 340 m/s, berapa jarak kedua tebing?
a. 170 m
b.  340 m
c. 425 m
d. 850 m

Pembahasan :
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Diketahui : t₁=1 detik
                  t₂=1 + 0,5=1,5 detik
                  v=340 m/s
Ditanya : s ?
Jawab :


17. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga dapat mengganggu karena menyebabkan bunyi asli tidak terdengar jelas. Hal ini dapat diatasi dengan cara...
a. Mengeraskan suara asli
b. Melapisi dinding dengan bahan peredam bunyi
c. Meninggikan nada asli
d. Melapisi dinding dengan bahan keras 

Pembahasan : 
Gaung dapat diatasi dengan menyerap pantulan bunyi yang mengganggu, yaitu dengan melapisi dinding dengan baha yang dapat meredam bunyi. Contoh bahan peredam bunyi antara lain : karpet, spons dan lain-lain

Jawaban : b

18. Beberapa hewan mempunyai kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi tersebut antara lain....
a. kecoak dan cicak
b. kelelawar dan lumba-lumba
c. semut dan ayam
d. cacing dan anjing

Pembahasan : 
Ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk mengeluarkan gelombang bunyi lalu menangkap bunyi pantul untuk mendeteksi keberadaan objek disekitarnya. Kelelawar tidak menggunakan penglihatan melainkan pendengaran dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk navigasi dan petunjuk arah. Lumba-lumba selain menggunakan suara sonar bernada tinggi untuk berkomunikasi, juga untuk sistem navigasi. dengan cara ini lumba-lumba akan dapat mendeteksi dan menjebak mangsanya.

Jawaban : b 

19. Berikut ini adalah pemanfaatan pemantulan bunyi, kecuali...
a. kacamata tunanetra
b. menentukan kedalaman laut
c. melakukan survey geofisika
d. mengukur tekanan hidrostatik

Pembahasan : 
- Kacamata tunanetra dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima gelombang ultrasonik sehingga membantunya mengetahui lokasi sekitarnya.
- Mengukur kedalaman laut dapat dilakukan dengan cara mengirim gelombang pantul dan menghitung waktu kembalinya gelombang tersebut
- Survey geovisika memanfaatkan resonansi bunyi untuk mendeteksi dan menentukan lokasi suatu struktur bumi. Cara ini dapat menentukan bagian lapisan bumi yang mengandung minyak

Jawaban : d

20. Bunyi sirine ambulans yang sedang mendekat ke arah pendengar frekuensinya akan terdengar lebih tinggi sedangkan ketika menjauh akan terdengar lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai....
a. Efek Doppler
b. Hukum Marsenne
c. Asas Black
d. Hukum Newton

Pembahasan : 
Efek Doppler : adalah efek berubahnya frekuensi yang terdengar oleh pendengar karena gerak sumber bunyi atau pendengar itu sendiri. 

Jawaban : aDemikian soal-soal latihan yang dapat kami sajikan. Semoga soal-soal latihan ini dapat membantumu untuk lebih memahami materi tentang bunyi. 


Kepada sesama penulis mohon untuk tidak menyalin dan mempublikasikan sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin.

Jika ada pertanyaan tentang isi artikel silahkan komentar pada artikel yang dimaksud, bukan pada nomer whatsapp yang kami cantumkan. Nomer whatsapp yang kami cantumkan ini adalah untuk keperluan pendaftaran dan informasi bimbel, bukan jasa tanya jawab soal.

Posting Komentar

0 Komentar